O preduze�u

"Koch" d.o.o. je osnovano 1992. god. kao nastavak uspje�nog obiteljskog obrta sa tradicijom preko 40 godina.

Djelatnost dru�tva je:

Servis


Servis i remont elektro mehani�kih strojeva


-sinkroni i asinkroni el. motori
-istosmjerni motori
-generatori
-upravljanje el. motorima i generatorimaProizvodnja


a -komandnih ormara za upravljanje el. motorima
-komandnih ormara za upravljanje generatorima
-komandnih ormara za upravljanje diesel motorima


 
©2007 BuonArte.com