a 
Proizvodnja

"Koch" d.o.o. ima uspješnu proizvodnju komandno-nadzornih ormara za upravljanje, zaštitu i nadzor el. agregata.

U dugogodišnjoj suradnji sa Com AP razvili smo sljedeće aplikacije za:

-Stand by

-Paralelni rad više el. agregata

-Paralelni rad više el. agregata
i paralelni rad sa mrežnim napajanjem

-Pogon el. agregata kod pojave vršnog opterećenja te izlazak izi pogona kod smanjena opterećenja.

-Upravljanje i nadzor glavnim brodskim motorima i brodskim generatorima

-Upravljanje stand by el. agregatima sa daljinskim nadzorom preko LAN-mreže ili GSM mreže. 
©2007 BuonArte.com